Súkromné centrum prevencie a regenerácie
Banská Bystrica


                      


Môj príbeh ...

Dosiahnuté vzdelanie

Môj príbeh ...

S Batesovou metódou som sa po prvýkrát stretla niekedy v priebehu 90tych rokov, keď som si kúpila knihu Prirodzené zlepšovanie zraku od Janet Goodrich. V tej dobe som nosila okuliare, pretože som mala problém vidieť do diaľky a dúfala som, že pomocou cvičení opísaných v knihe si zrak napravím. No nestalo sa tak. Kniha ponúkala množstvo rôznych aktivít, hier, cvikov, ale keďže som nepoznala samotnú podstatu metódy prirodzeného zlepšovania zraku,  zdalo sa mi to chaotické, priveľa aktivít, nevedela som ako a odkiaľ začať a tak som veľmi rýchlo aj skončila.

Situácia sa zmenila, keď som v roku 2007 odišla na materskú dovolenku so svojou dcérkou. Okuliare (cca 1.5 dioptrie pre obe oči) som po takmer dvadsiatich rokoch nosenia odložila. Keďže som nemala čas pozerať televíziu, nešoférovala som,  nechodila do práce, takže som ich nepotrebovala kvôli sledovaniu ´poverpointových´ prezentácií na školeniach či pracovných zasadnutiach, netrápilo ma, či rozpoznám tváre ľudí alebo prečítam nápisy. Môj svet sa točil okolo mojej dcérky a tú som videla aj bez okuliarov. Postupne som si začala uvedomovať, že vidím ostrejšie, napr. som videla titulky na obrazovke zo vzdialenosti cca 5 – 6 metrov, čo som predtým nebola schopná vidieť ani zo vzdialenosti 2 – 3 metrov. Môj zrak sa upravil spontánne. Bez okuliarov, bez liekov, bez laserovej operácie. Z vlastnej skúsenosti teda viem, že zrak sa môže nielen zhoršiť ale aj zlepšiť.

V júli 2008 sa mi narodil synček – tri mesiace pred termínom. Komplikácie spojené s jeho predčasným príchodom na svet vyústili do diagnóz – detská mozgová obrna a retinopatia nedonosených (odlúpenie sietnice) 4. stupeň. Keď mi lekári oznámili, že môj syn, po 4 operáciách očí, bude schopný rozoznávať len svetlo a tmu, čo je praktická slepota, pochopila som, že klasická medicína môjmu synovi už viac nedokáže pomôcť, preto som sa rozhodla hľadať iné, alternatívne možnosti.

V súvislosti so zrakom môjho syna som sa prostredníctvom internetu nakontaktovala na amerického terapeuta Meira Schneidera , ktorý sa narodil slepý a dnes vidí. Na jeho odporúčanie som sa v októbri 2010 zúčastnila konferencie týkajúcej sa prirodzeného zlepšovania zraku, ktorá sa konala neďaleko Londýna v Anglicku, kde prednášal a viedol workshop aj Dr. Schneider.  Počas konferencie som spoznala ďalších ľudí z celého sveta, z ktorých väčšina má osobnú skúsenosť so zlepšením vlastného zraku a to aj v ťažkých a z pohľadu klasickej medicíny neliečiteľných prípadoch. Prekvapivo nik z týchto ľudí nepoužíval okuliare ani kontaktné šošovky. Táto nová skúsenosť ma priviedla k myšlienke sprostredkovať informácie o prirodzenom zlepšovaní zraku aj ďalším ľuďom a zorganizovať podobný workshop u nás na Slovensku.

Myšlienka sa stala realitou a začiatkom novembra 2011 sa v Hronseku pri Banskej Bystrici konal trojdňový workshop s Meirom Schneiderom , ktorého sa zúčastnilo 35 ľudí zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Cypru. Okrem workshopu sa v priebehu ďalších troch dní 23 ľudí zúčastnilo osobných konzultácií s Dr. Schneiderom.

Túžba dozvedieť sa o Batesovej metóde viac ma priviedla k štúdiu na College of Vision Education v Anglicku, kde som okrem nadobudnutia teoretických poznatkov mala možnosť získať aj praktické skúsenosti na Bates Vision Clinic. Štúdium som ukončila v marci 2013 a od mája 2013 som členom medzinárodnej asociácie združujúcej učiteľov Batesovej metódy (Bates Association for Vision Education ).


Ing. Daniela Maťuchová

Vzdelanie:

1995 – titul Ing. získaný na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Batesova metóda:

2010 – účasť na konferencii na tému Deti a zrak (The second British Natural Eyesight Conference, Felden  Lodge, Hemel Hempstead, UK)

2010 – workshop - Prirodzené zlepšovanie zraku, Dr. Meir Schneider, Felden Lodge, Hemel Hempstead, UK

2011 – workshop - Samoliečenie tela cez pohyb (Self-Healing Through Movement and Body Improvement), Dr. Meir Schneider, Hronsek 

2013 – získaný diplom na College of Vision Education (Batesova metóda), Hemel Hempstead, UK, lektori: Margaret Montgomery, Aileen Whiteford

2015 – účasť na konferencii  na tému Vidieť holisticky: Telo, Myseľ a Oči v rovnováhe pre zdravší život  (XXV. International Congress of Holistic Vision - SEEING HOLISTICALLY Body, Mind and Eyes in Balance for a Healthier Life, Alcalá de Henares, Španielsko)

2015 – workshop – Prevencia namiesto liečby (Prevent instead of treating), Mikolaj Markiewicz, Alcalá de Henares, Španielsko

2015 – workshop – Znovu získaj zrak prirodzene (Regain your vision naturally), Leo Angart, Alcalá de Henares, Španielsko

2017 – účasť na konferencii na tému Profesné spojenia: Použitie Batesovej metódy spoločne s inými terapiami s cieľom podporiť a zosilniť prirodzené zlepšenie zraku (The 26th International Holistic Vision Conference - Professional Connections: Using Bates's Method alongside other therapeutic practices to support and enhance natural eyesight improvement, Edinburg, Veľká Británia);
         – vlastná prednáška na tému Moja práca s viacnásobne hendikepovaným dieťaťom (My work with a multiply handicapped child)

2017 – workshop – Zažite liečivú silu svetla, farby a tmy (Experience the healing power of light, color and darkness),Wolfgang Hätscher-Rosenbauer, Edinburg, Veľká Británia 

2017 – workshop - HANDLE® Aktivity (HANDLE® Activities to add to your tool box), Dror Schneider, Edinburg, Veľká Británia

2017 – workshop – Jeden prístup k funkciám a dysfunkciám binokularity (One approach to functions and dysfunctions of binocularity), Fernanda Leitte, Edinburg, Veľká Británia

 

Ďalšie vzdelanie:

2012 –  školenie HOMESCENAR, MUDr. N. Sabová, Bratislava

2012 – základný seminár SKENAR – Technológie, MUDr. N. Sabová, Bratislava

2012 – základný seminár druhého stupňa SKENAR – Technológie, MUDr. N. Sabová,  Bratislava

2013 – klasická SCENAR terapia – PEDIATRIA, Dr. Galina Subbotina, Bratislava

2013 – SCENAR v športovej medicíne, Prof. Alexander Revenko & Dr. Galina Subbotina, London, Essex, UK

2013 – Feldenkrais and Anat Baniel Method – Working with children, Nancy Aberle, Lynn Bullock, Zagreb, Chorvátsko

2014 SCENAR a ženské zdravie, Dr. Galina Subbotina, Bratislava

2014 SCENAR v odbore kozmetológia a skolióza, Prof. Alexander Revenko & Dr. Galina Subbotina, Bratislava

2015 SCENAR - zvýšenie efektu liečenia, Prof. Alexander Revenko & MUDr. N. Sabová,  Bratislava

2016 SCENAR - Diagnostika RYODORAKU, Prof. Alexander Revenko & MUDr. N. Sabová,  Bratislava

2016 Základný kurz ETIKOTERAPIE - 1. časť, MUDr. Vladimír Vogeltanz, Praha

2016 Základný kurz ETIKOTERAPIE - 2. časť, MUDr. Vladimír Vogeltanz, Praha
 © Copyright 2014 - 2019 ProVitalis
Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu možné len so súhlasom autora.
Document made with KompoZer